Antal lästa: 10
Svenska: 7

Engelska: 3

Fysiska böcker: 8
Ebooks: 1
Ljudböcker: 1

Månadens bästa bok: Står mellan Wolf Brother och Harry Potter, kan inte välja!

Månadens sämsta bok: Ingen, men Mitt namn är O riktade sig inte riktigt åt min läsgrupp.  

Kommentar: Börjar få flyt i läsningen igen! Det har blivit mycket läst under lovet nu också, så det känns bra.

 

Antal lästa: 3
Svenska: 0
Engelska: 3

Månadens bästa bok: Mockingjay, storgrät åt slutet och epilogen...

Månadens sämsta bok: Silence.

Kommentar: Sämsta läsmånaden hittills, men vi tar nya tag med ny månad! 

 

Antal lästa: 5
Svenska: 2
Engelska: 3

Månadens bästa bok: Half Bad, den var så spännande! 

Månadens sämsta bok: Dödsängeln, utan tvekan. 

Kommentar: Har legat lite lågt med läsningen under sommaren och inte riktigt velat läsa, tror det blir bättre nu när skolan har börjat och man kommer in i rutiner igen!