Antal lästa: 10
Svenska: 7

Engelska: 3

Fysiska böcker: 8
Ebooks: 1
Ljudböcker: 1

Månadens bästa bok: Står mellan Wolf Brother och Harry Potter, kan inte välja!

Månadens sämsta bok: Ingen, men Mitt namn är O riktade sig inte riktigt åt min läsgrupp.  

Kommentar: Börjar få flyt i läsningen igen! Det har blivit mycket läst under lovet nu också, så det känns bra.